Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju

Predstavnica Agencije za lokalnu demokratiju, Bojana Radović prisustvovala je završnoj konferenciji u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju” koju je organizovala NVO Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić, a finansijski je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne.

Na konferenciji je govoreno o postignutim rezultatima tokom projekta, a učesnici projekta su govorili o svojim iskustvima za vrijeme trajanja projekta, preprekama, problemima sa kojima su susretali.

Takodje predstavljen je i pravni okvir i stanje u praksi a vezano za zaposljavanje lica sa invaliditetom, kao i uporedna praksa u Crnoj Gori, regionu i inostranstvu.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)