Aplikacije su otvorene za POLITEIA LJETNJA ŠKOLA NA ZAPADNOM BALKANU

Pozivamo Vas da se prijavite za regionalnu školu za mlade POLITEIA, koja će se održati od 1 do 6 aprila 2019 godine u Danilovgradu, Crna Gora.

Prva POLITEIA škola za civilno društvo održana je 1997 godine tokom velikih građanskih i studentskih protesta u kojima su mladi stekli znanje o demokratskim i evropskim vrijednostima. Od tada je na stotine mladih podučavano i motivisano da aktivno učestvuju u društvenim i političkim procesima. Prepoznat je kao jedan od vodećih neformalnih edukativnih programa na Zapadnom Balkanu zbog velikog izbora predavača, interaktivne metodologije kao i odabira kvalificiranih polaznika.

Politeia Škola sada prelazi na regionalni nivo kroz projekat Regional Youth Compact for Europe i uključiće učesnike i predavače sa Zapadnog Balkana i Turske.

Neke od glavnih tema ovogodišnje Politeia će biti:

·         Evropa i Zapadni Balkan – Integracija i proširenje; Reforme kao domaći zadatak za zemlje Zapadnog Balkana – ključni izazovi; Organizacija reformi kroz pregovaračka poglavlja;

·         Vladavina prava i temeljna prava – Strateška perspektiva i implementacija reformi;

·         Zapošljavanje i socijalna kohezija – Socijalna dimenzija EU integracija; Programi EU za mlade 2014-2020;

·         Metodologija izrade javnih politika; Neformali i strukturirani dijalog između mladih i donosioca odluka;

·         Grupni projekti iz regional i lokalne perspektive.

Učestvovanje u POLITEA školi za mlade na Zapadnom Balkanu je otvoreno za studente završnih godina, studente diplomskih studija, mlade stručnjake i naučnike do 28 godina starosti. Učesnici će biti izabrani u skladu sa svojim akademskim, aktivističkim i političkim dostignućima koji se odnose na temu Škole. Oni moraju pokazati čvrsto razumijevanje procesa integracija u EU na Zapadnom Balkanu i Turskoj, kao i snažan interes za oblasti vladavine prava, zapošljavanja i socijalne politike, te osmišljavanje i praćenje javnih politika.

Prihvatljive zemlje:
Srbija
Crna Gora
Sjeverna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Albanija
Kosovo
Turska
Napominjemo da je rok za prijavu 6. marta 2019. godine.

Organizatori će pokriti troškove putovanja, pansiona i obroka.Projekat finansijski podržava Evropska unija uz sufinansiranje iz Balkanskog fonda za demokratiju.

Aplikacionu formu možete naći na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB282OvHwmmDdodtYmAyYMd49wVImpjt44-om-USRqpx2x-g/viewform

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)