Balkanska mreža za lokalnu demokratiju

Nakon više od dvije decenije rada na Balkanu Agencije i Centri lokalne demokratije (LDA) prepoznali su potrebu za bližom regionalnom tematskom saradnjom u vezi sa pitanjima i problemima koji su zajednički svim zemljama Zapadnog Balkana. Konsenzus o važnosti umrežavanja LDA kancelarija na Zapadnom Balkanu u promociji inkluzije marginalizovanih grupa, posebno mladih, postignut je 10. januara 2012. godine u Nišu (SRB), tokom sastanka LDA delegata i delegatkinja, a Memorandum o regionalnoj saradnji LDA kancelarija iz Mostara, Prijedora, Zavidovića, Nikšića, Peći, Subotice i Knjaževca potpisan je 07.06.2012. godine u Udinama (IT). Na taj način formirana je Balkanska mreža za lokalnu demokratiju. Ovoj mreži ubrzo se pridružila i kancelarija ALDA Skoplje.

Agencije i Centri lokalne demokratije iza sebe imaju skupa više od dvije decenije dugu istoriju angažovanja u izgradnji kapaciteta i osnaživanju mladih u lokalnim zajednicama u zemljama Zapadnog Balkana za učešće u procesima pomirenja, interkulturalnog dijaloga, međunarodne razmjene i volonterskim programima. Osim toga, poboljšanje uslova za učešće mladih na lokalnom nivou bio je oduvjek jedan od ključnih prioriteta u programima rada svih LDA kancelarija, a stvaranjem Balkanske mreže za lokalnu demokratiju njihova posvećenost radu sa mladim ljudima dodatno je učvršćena.
Balkanska mreža za lokalnu demokratiju od 2015 godine, uz podršku Evropske mreže za lokalnu demokratiju ALDA i finsnsijsku podršku Evropske unije realizovanu kroz program operativnih grantova za IPA organizacije civilnog društva – Podrška regionalnim tematskim asocijacijama, realizuje projekat Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana. Saradnici u realizaciji ovog projekta su gradovi i opštine domaćini Agencija i Centara lokalne demokratije: Mostar, Prijedor, Zavidovići, Skoplje, Nikšić, Peć, Subotica i Knjaževac.
Sve nas povezuje uvjerenje da su mladi ljudi pokretači razvoja svake zajednice i predstavljaju jednog od ključnih aktera pozitivnih društvenih promjena. Zbog toga zajedno radimo na stvaranju podsticajnih uslova za razvoj aktivizma mladih i njihovo učešće u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou u zajednicama Zapadnog Balkana.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)