Prvi sastanak i obuka o vještinama upravljanja projektnim ciklusom za osam lokalnih nevladinih organizacija koje su izabrane za finansiranje.

2019-03-25T13:11:41+02:00

Prvi sastanak i obuka o vještinama upravljanja projektnim ciklusom za osam lokalnih nevladinih organizacija koje su izabrane za finansiranje. Opština Bijelo Polje, Crna Gora, bila je domaćin prvog sastanka i obuke organizovane za osam nevladinih organizacija, korisnica komponente podgrantova, koji će biti u fokusu  u drugoj godini ALDA-e projekta. Mali grantovi su dodijeljeni u oblastima unaprjeđenja učešća građana na lokalnom nivou, osnaživanje mladih kroz volontiranje, pružanje socijalnih usluga i pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici, promovisanje održivog razvoja kroz zaštitu životne sredine i teritorijalne promotivne akcije. “Razvojne strategije Opštine mogu poslužiti kao širi okvir za  pokrenute akcije od [...]