CLINK: Interesantno i neobično ljeto u Nikšiću

Agencija za lokalnu demokratiju organizovala je 27. juna 2019. godine, sastanak sa članovima lokalne zajednice, koji su se prijavili na Otvoreni poziv za umjetnike i kreativne ljude, povodom realizovanja budućih aktivnosti na projektu CLINK.

Na ovom sastanku sreli su se pojedinci  kao i predstavnici većih grupa, koji su iznijeli svoje vidjenje promocije lokalnog kulturnog nasledja,pa je raznolik kreativni pristup tinejdžera, studenata, lokalnih umjetnika,predstavnika obrazovnih i institucija kulture bio okosnica ove manje multistejkholder platforme.  
Okupljanje je obilježeno živom interakcijom i razmjenom ideja, što je dovelo do stvaranja sinergije medju učesnicima, koja će biti ključni imenitelj u implementaciji tri Pop up galerije. Kreativna, interesantna i sadržajna jesen u Nikšiću kroz pop – up galerije, daće kosmopolitsku atmosferu sa primjesama bogate istorije na gradskom trgu i ulicama.

POP-UP galerije zamišljene su kao manje formalni umjetnički prikazi koje daju novu upotrebu poznatim javnim prstorima, doprisnoseći tako novom urbanom identitetu grada. POP-UP galerije ohrabruju gledaoca da komunicira sa umjetničkim djelima i ima i poziva na  razgovor i raspravu o relevantnim društvenim pitanjima.

POP-UP Galerije biće organizovane u periodu jul- septembar 2019.godine u devet lokalnih zajednica u 6 zemalja EU i Zapadnog Balkana: Mostar, Prijedor, Zavidovići (BIH), Subotica i Knjaževac (Srbija), Nikšić (Crna Gora), Sisak( Hrvatska), Heraklion (Grčka) i Valona (Albanija).