CLINK – Kulturno nasleđe kao spona različitosti Evrope

Prvi internacionalni događaj u okviru CLINK projekta, pod nazivom ”Učešće građana u očuvanju i promociji kulturnog nasljeđa u njihovim lokalnim zajendicama” će se održati u Kaenu, Francuska, 15. i 16. maja.
Ovaj dvodnevni događaj će okupiti partnerske organizacije, javne i civilne aktere iz zemlja učesnica kako bi razmijenili inovativne prakse približavanja kulturnog nasljeđa javnosti, posebno mladima.
Javni događaj, debata i studijska posjeta “Fabrici nasljedja” ( “Fabrique de patrimoines” ) su neke od predviđenih aktivnosti.
Domaćin događaja je ALDA -Asocijacija agencija lokane demokratija (Association of Local Democracy Agencies).
Projekat ”CLINK – Cultural heritage linking diversities in Europe” je finansiran od strane EU kroz program Evropa za građane.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)