CLINK – Kulturno nasljeđe kao spona različitosti Evrope

Trajanje projekta: 01/01/2019 – 30/06/2020

Donator: Evropska komisija (Evropa za građane) – Cjelina 2: Demokratski angažman i učešće građana

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar)

Partneri: LDA Subotica (Subotica / Serbia); Association des Agences de la Democratie Locale (Strasbourg / France); LDA Knjaževac (Knjaževac / Serbia); LDA Prijedor (Prijedor / Bosnia and Herzegovina); LDA Sisak (Sisak /Croatia); LDA Nikšić (Nikšić / Montenegro); Omma Studio (Heraklion / Greece); LDA Zavidovići (Zavidovići / Bosnia and Herzegovina);

Opis projekta: 

Projekt ima za cilj produbiti vezu među ljudima iz 10 zajednica iz tri EU (CRO, FR, GR) i 4 zemlje izvan EU (BiH, SRB, MN, AL) i kulturnog nasljeđa koje ih okružuje, kao i podići svijest o vezama i mjestu koje njihovo vlastito kulturno nasljeđe zauzima na tapiseriji bogate i raznovrsne kulturne baštine Europe.

Kroz planirane aktivnosti okuplja i uključuje u raspravu, forume, razmjene praksi, studijske posjete, umjetničke događaje raznličite skupine sudionika: državne i ne-državne kulturne aktere, poduzetnike, obrtnike, dizajnere, arhitekate, skupine mladih, lokalne vlasti i organizacije civilnog društva.

Aktivnosti:

Aktivnosti slijede dva puta: međunarodne događaje koji okupljaju sve partnere (Knjaževac / SER, Strasbourg / FR, Mostar / BiH) i lokalne događaje u 9 zajednica. Aktivnosti su osmišljene tako da dosegnu 750 izravnih i 100.000 neizravnih sudionika, imaju snažnu europsku dimenziju i rješavaju tri od četiri teme Europske godine kulturne baštine: angažman (praksa približavanja europskoj kulturnoj baštini, povijesti/historiji i zajedničkim vrijednostima ljudi; izravno uključivanje mladih ljudi u dijalog s državnim i ne-državnim kulturnim akterima o politici promicanja i očuvanju kulturne baštine, istraživanju kulturne baštine i stvaranju umjetničke reinterpretacije, angažiranju šire javnosti s tim reinterpretacijama), održivosti (osmišljavanje javnog, industrijskog, vjerskog ili vojnog nasljeđa iz temelja, odgovorni i održivi turizam razvijen oko kulturnog nasljeđa) i inovacije (obrazovanje i osposobljavanje za tradicionalne obrte kako bi se potaknulo sudjelovanje i društvena inovacija). Očekivani ishodi povećavaju interes za kulturnim nasljeđem s izravnim i neizravnim dionicima, svijest o politikama Europske unije o kulturnoj baštini i načinima njezine promocije, zaštite i održive upotrebe za socioekonomski razvitak društava, kao i snažnog osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)