Agencija za lokalnu demokratiju prisustvovala je prekograničnom sastanku Partnera projekta  “Co.Co.Tour” koji je održan od 17. do 19. aprila 2019. godine u Trikazeu, Italija .

Kroz radnu sesiju partnerima su predstavljeni Port Muzej u Trikazeu, kao početni, već razvijen model ekomuzeja, zatim teritorijalna analiza koja će se realizovati u Crnoj Gori i Albaniji. Bilo je riječi više o kreiranju i definisanju zajedničkih smjernica, zahvaljujući kojima će se unaprijediti ideja, upravljanje,  kao i promotivne aktivnosti prekograničnog razvoja mreže ekomuzeja.

Na ovom više nego plodotvornom sastanku, partneri iz Albanije i Crne Gore  kroz iskustvo Port Muzeja u Trikazeu upoznali su  se sa modelom koji će predstavljati zajednički imenitelj za promociju i razvoj kulturnih, istorijskih i prirodnih osobenosti lokalnih zajednica, u ovom slučaju, gradova priobalja, Himare u Albaniji i Herceg Novog u Crnoj Gori.

Jedan od glavnih okosnica  projekta, o kom se diskutovalo tokom trodnevnih radnih sesija bio je  i princip pristupačnosti. Domaćini iz Trikazea angažovali su i eksperta za pristupačnost, koji je partnerima objasnio koncept pristupačnosti, pritom naglasivši da pristupačnost za ljude sa posebnim potrebama nije samo imperativ poštovanja ljudskih prava, već je to prilika i za razvoj poslovanja.

Organizatori dogadjaja su Asocijacija Magne Grecia Mare i Opština Trikaze, a sastanku su pored partnera iz Albanije i Crne Gore, prisustvovali predstavnici Joint Secretariat-a Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro Programme, kao i delegati iz CIHEAM Bari.