Kako riješiti problem nezapošljenosti mladih? ALDA projekat FUNNY generiše ideje za borbu sa jednim od glavnih pitanja koja utiču na mlade generacije širom sveta.

Evropski projekat »Borba protiv nezapošljenosti kroz umrežavanje mladih« (Fighting UNemployment through Networking for Youth – FUNNY), u okviru programa „Mladi u akciji“ Evropske komisije, je zajednička inicijativa 20 NVO iz 17 zemalja u proširenoj Evropi i okolini snažno aktivnih na polju mladih.

Od 2. do 7. decembra, FUNNY je u Bakuu, Azerbejdžan, okupio 40 omladinskih radnika iz 17 država proširene Evrope i podržao ih je da pronađu partnere za transnacionalnu saradnju u oblasti omladinskog rada, sa posebnom pažnjom na pitanje nezapošljenosti mladih. Učesnici su bili iz stare EU15 (Francuska, Italija, Danska), Nove EU12 (Slovenija, Bugarska, Rumunija) Jugoistočne Evrope (Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska), Istočna Evropa i Kavkaz (Gruzija, Azerbejdžan, Moldavija, Bjelorusija).Funny 01

 

 


Organizacija-domaćin bila je azerbejdžanski NVO Alijansa za razvoj opština (BINA ), a ALDA je bila zadužena za sveukupnu koordinaciju projekta, kao i mobilisanje partnerskih organizacija. Samir Alyiev, predsednik BINA, i Abil Bayramov pozdravili su učesnike prvog dana.

Doprinosi stručnjaka obogatili su iskustvo učesnika: Antonela Valmorbida, direktor ALDA, raspravljala je sa učesnicima o Kodeksu dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka. Gospodin Ilkin Nazarov iz BINA-e, i gospodin Orhan Ali iz Oxfam Azerbejdžana dali su detaljan pregled situacije u Azerbejdžanu, fokusirajući se na tržište rada, i produbljivanje znanja i razumijevanje aktuelnih politika i kretanja u društvu.

Ostanite u toku na blogu projekta!

Preveuzeto sa http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=816