Dan “Mladi preuzimaju” i svečana predaja Mape mladih Nikšića

Dana 25. decembra, održan je sastanak sa predsjednicom Skupštine Opštine Nikšić gospođom Sonjom Nikčević. Na sastanku su učestvovali sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje gospodin Milan Korać, predstavnica mladih Sonja Milatović, kao i saradnici za pitanja mladih Snežana Milačić i Božina Stešević.

Na sastanku su postavljena pitanja o modelima kako se mladi mogu uključiti u procese donošenja odluka. Takođe, predstavljena je i Mapa mladih Nikšića, koja je rezultat radioničarskog rada sa mladima iz Nikšića i podataka dobijenih putem online upitnika. Mladi su ovim putem iznosili svoje mišljenje i želje vezano za postojeće objekte i prostore u gradu i kako bi ih oni iskoristili, kao i koji s to prostori i objekti koji nedostaju u ovom gradu, a mladima bi poboljšalo život u zajednici na kvalitetniji i sadržajniji način.

Na kraju, Mapa mladih je svečano predata Predsjednici Skupštine Opštine Nikšić, od strane predstavnice grupe mladih koji su učestvovali u kreiranju ove Mape.
Najzad, na sastanku se razgovaralo o uspostavljanju Lokalnog fonda za mlade, kroz saradnju Agencije za lokalnu demokratiju Nikšić i Opštine Nikšić.
Ovaj sastanak, kao aktivnost dan „Mladi preuzimaju” je dio projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)