Dobitnici malih grantova – Lokalne inicijative mladih Nikšić

Agencija za lokalnu demokratiju (ALD) donijela je odluku o dodjeli finansijskih sredstava iz poziva Lokalnog fonda za mlade – Nikšić za 2017. godinu, a danas, 08.08.2017.godine potpisani su i ugovori o finansijskoj podrši sa dobitnicima grantova.

Dobitnici malih grantova su:

1. „Mi to možemo” – neformalna grupa mladih JU ekonomsko – ugostiteljske škole, Nikšić, sa projektom „KRIK – takmičenje u amaterskom filmskom stvaralaštvu za mlade, septembar 2017″ u iznosu od 915,00 EUR (devet stotina i petnaest eura),
2. Klub mladih sociologa JU ekonomsko – ugostiteljske škole, Nikšić, sa projektom „Istraživanje o kulturnoj participaciji mladih u opštini Nikšić” u iznosu od 630,00 EUR (šest stotina i trideset eura),
3. NVO Centar za političku edukaciju, sa projektom „Pobjeđuj sa dijalogom”, u iznosu od 455,00 EUR (četiri stotine i pedeset pet eura).

Odluku o dodjeli finansijskih sredstava donijela je Komisija u sastavu: Milan Korać, Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, Sandra Vahtel (predstavnica nikšićkog civilnog sektora) i Kerim Međedović, ispred ALD.
Lokalni fond za mlade, ima za cilj da podrži inicijative manjeg obima neformalnih grupa mladih ili omladinskih organizacija u opštini Nikšić, a realizuje se već drugu godinu za redom, uz težnju da preraste u trajnu „Fondaciju za mlade Nikšića”.
Sredstva za Lokalni fond za mlade obezbijeđena su kroz projekat „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”, finansiran od strane Evropske Unije kroz program Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations – 1700€ i doprinosima Opštine Nikšić – Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje- 150€ i Opštine Monfalkone, Italija – kroz projekat „Welcomes” finansiran od strane Autonomne regije Friuli Venecija Đulija – 150€.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)