Drugi sastanak Lokalne savjetodavne grupe mladih Nikšića

U susret budućim aktivnostima projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana u petak, 17. Juna, 2016. godine održan je drugi sastanak Lokalne savjetodavne grupe mladih Nikšića.

Na ovom sastanku grupa je definisala i usaglasila plan rada za buduće lokalne aktivnosti, a razgovarala je i o mogućnostima koje grupa i mladi iz lokalne zajednice mogu imati koristeći resurse naše mreže. Oni su takođe upoznati sa rasporedom regionalnih aktivnosti i očekivanjima u vezi sa njhovom realizacijom, kako o obavezama članova same grupe, tako i generalne organizacije na nivou mreže. Analizirane su i eventualne prepreke koje se mogu pojaviti u toku realizovanja aktivnosti, odnosno u postizanju postavljenih ciljeva, ali i mogućih preventivih rješenja.
Mladi u grupi pokazuju motivaciju i spremnost da rade na realizaciji projektnih aktivnosti, kao i da aktivno učestvuju u jačanju učešće mladih u njihovim zajednicama.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)