Empower Zone Ahead – Drač, Albanija

Mladi članovi Agencije za lokalnu demokratiju učestvovali su na interacionalnom seminaru “Empower zone ahead” koji je održan u periodu od 17. do 23. maja 2017. god. u Draču, Albanija. Ovaj projekat je realizovan u okviru programa Erasmus+ i bio je namijenjen omladinskim radnicima i mladim liderima iz zemalja Zapadnog Balkana, EU i Turske.

Tema seminara je bila osnaživanje omladinskog rada u oblasti zapošljavanja kroz neformalno učenje. Učesnici su tokom seminara razmijenili mišljenja, iskustva, o temama koje su vezane za obrazovanje i zapošljavanja. Tokom seminara bila je upriličena posjeta Mediteranskom Univerzitetu Albanije, gdje su učesnici razgovarali sa predstavnicima lokalnih vlasti, lokalnim NVO, kao i sa neformalnim grupama mladih ljudi.

Ovaj projekat je okupio 38 učenika iz 12 organizacijia, i 10 zemalja: Albanija, Kosovo, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crne Gora, Makedonija, Italija, Poljska, Turska, Estonija.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)