Fokus grupa sa predstavnicma mladih Roma

Fokus grupa sa predstavnicima mladih Roma Nikšića u okviru istraživanja „ Mladi i slobodno vrijeme“ je održana 21. Marta u prostorijama Kancelarije za prevenciju narkomanije Opštine Nikšić.

Na fokus grupi je bilo desetak učesnika, koji su istakli probleme sa kojima se srijeću u provođenju slobodnog vremena. Nezaposlenost je glavni problem ove populacije, te stoga imaju veliku količinu slobodnog vremena. Sve je ovo sklopljeno sa velikim siromaštvom i socijalnom isključenosti što ih udaljava od mogućnosti za kvalitetno provođenje svog slobodnog vremena. Kao veliki problem je istaknut porast narkomanije i drugih društveno neprihvatljivih navika među izuzetno mladim Romima. Smatraju da je loša pozicija Roma u društvu i jaka diskriminacija od ostalog stanovništva glavni uzrok njihove ekonomske depriviranosti. Stoga su Romi osuđeni na život na marginama društva i prinuđeni da se odaju uživanju droga i alkohola, prosijačenju, krađi i prostituciji.

Istaknuto je da se mora raditi na sistemima koji bi natjerali romske roditelje da školuju svoju djecu, jer bi to dalo šansu toj djeci da izaberu i drugu budućnost, osim one koja im je nametnuta po automatizmu. Iskazana je želja i za otvaranjem nekog oblika „Romskog centra“ gdje bi se okupljali mladi Romi da se druže, razmjenjuju informacije za zaposlenje, sprovodi neka vrsta edukacije za određene vještine kao i učestvovanje u raznim sportskim aktivnostima. Rečeno je, takođe, da bi se trebalo pomoći mladim Romima u njihovim nastojanjima da se bave sportom, jer smatraju da ,zbog nedostatka novčanih sredstava, mnogi sportski talenti među romskom djecom nisu dobili svoj nadgradnju u uspješnoj sportskoj karijeri.

Učesnici su na kraju iskazali zadovoljstvo zbog organizovanje ove fokus grupe, jer su dobili mogućnost da jasno se čuje njihov glas i da bez suzdržavanja govore o problemima koji pogađaju mlade Rome.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)