IMPACT: Drugi medjunarodni sastanak partnera u Vićenci

Tim Agencije za lokalnu demokratiju uzeo je učešća na Drugom medjunarodnom sastanku projekta IMPACT u Vićenci, Italija, koji je trajao od 24. fo 26. jula 2019. godine. Domaćin ovog međunarodnog događaja bio je  Centar za produkciju teatra -La Piccionaia.

Agenda sastanka bila je usmjerena ka standardnim tačkama koordinacije projekta, a projektni partneri su kroz konstruktivne predloge dali inpute za  realizaciju budućih lokalnih aktivnosti, koje uključuju formiranje zajedničke metodologije, priručnika, kao i videa za kreiranje kulturnih sadržaja za inkluziju migranata.

Medjutim, diskusija o koordinaciji projekta nije bila jedina obaveza  projektnog tima. Naime, partneri su učestvovali na nekoliko pedagoških radionica koji su ujedinili umjetnike iz svih zajednica koje su kroz partnerstvo uključene u IMPACT projekat. Ove sesije bile su dragocjene i za partnere,  zato što će  im  iskustvo sa tih radionica u kojima su implementirani umjetnički i kreativni pristupi, pomoći da u svojim lokalnim zajednicama unapredjuju inkluziju kroz umjetnost.

Naredni period biće posvećen formiranju lokalnih radionica u svakoj zajednici.

Glavni partner na projektu je VIFIN iz Danske, dok su ostali partneri ALDA, Centar za produkciju teatra – La Piccionaia, Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić, Agencija lokalne demokratije Mostar, Koalicija omladinskih organizacija  SEGA, Društvo za razvoj volonterizma Novo Mesto, Centar za urbani razvoj, podržani od  Erasmus+ programa Evropske unije.