U okviru Impact projekt – a usmjerenom na toleranciju i koheziju ka migrantima, posredstvom inkluzije kroz umjetnost, predstavnici Agencije za lokalnu demokratiju su tokom jula  posjetili  relevantne institucije i organizacije koje se bave ovom osjetljivom i ranjivom ciljnom grupom.

Sa ciljem da se  ljudi iz Sirije, Palestine, Sjevera Afrike, Irana,Iraka i ostalih krajeva svijeta, koje su teške životne okolnosti dovele u Crnu Goru, uključe u aktivnosti projekta, Agencija za lokalnu demokratiju konsultovala je Centar za prihvat tražioca azila, (nezvanično) mobilni tim Crvenog krsta u Spužu, kao i NVO Bona Fide iz Pljevalja. Kreiranje prilagodjenog sadržaja umjetničkih radionica sa ciljem da se atmosfera u kojoj migranti borave učini humanijom, zajednički je pravac u kom  Agencija u saradnji sa nadležnim institucijama želi da djeluje i planira buduće aktivnosti.

Recent Posts

Kategorije

Archive

2019 (27)

2018 (14)

2017 (19)

2015 (1)

2014 (8)