U okviru Impact projekt – a usmjerenom na toleranciju i koheziju ka migrantima, posredstvom inkluzije kroz umjetnost, predstavnici Agencije za lokalnu demokratiju su tokom jula  posjetili  relevantne institucije i organizacije koje se bave ovom osjetljivom i ranjivom ciljnom grupom.

Sa ciljem da se  ljudi iz Sirije, Palestine, Sjevera Afrike, Irana,Iraka i ostalih krajeva svijeta, koje su teške životne okolnosti dovele u Crnu Goru, uključe u aktivnosti projekta, Agencija za lokalnu demokratiju konsultovala je Centar za prihvat tražioca azila, (nezvanično) mobilni tim Crvenog krsta u Spužu, kao i NVO Bona Fide iz Pljevalja. Kreiranje prilagodjenog sadržaja umjetničkih radionica sa ciljem da se atmosfera u kojoj migranti borave učini humanijom, zajednički je pravac u kom  Agencija u saradnji sa nadležnim institucijama želi da djeluje i planira buduće aktivnosti.

Evidentno je da su po pitanju migracija, uloženi veliki napori pojedinaca, institucija i organizacija, kako bi se ispunile medjunarodne obaveze Crne Gore.
Medjutim, tu postoji i druga, humana strana priče koja se ogleda kroz uključivanje migranata u umjetničke tokove i njihovo povezivanje sa članovima lokalne zajednice, da bi makar na kratko zaboravili patnje njihovog nehumanog putovanja.

Ne treba zaboraviti da su u nedavnoj prošlosti ljudi sa prostora Balkana bili u sličnoj situaciji i da se nikad ne zna ko je sledeći.
Svaka osoba koja prodje kroz Crnu Goru ostavlja dio sebe , a sa sobom nosi dio Crne Gore. Mi odlučujemo šta će ponijeti.