Zvanična implementacija projekta ”IMPACT – Inclusion Matters!Using Performing Arts towards Cohesion and Tolerance” počela je prvim “Kick of” sastankom u Novom Mestu,Slovenija,koji je održan od 9. do 11.aprila 2019.godine.

Predstavnici Agencije za lokalnu demokratiju prisustvovali su ovom dogadjaju zajedno sa ostalim partnerima  iz Evropske Unije i Zapadnog Balkana, sa ciljem da  kroz medjusobnu koordinaciju, obezbjede uspješnu implementaciju aktivnosti i rezultata projekta. Tokom trodnevnog sastanka,partneri su se upoznali, učestvovali u timbildingu,raspravljali o metodologijama i angažovanju zajednice na lokalnom,nacionalnom i medjunarodnom nivou, u svrhu jačanja uticaja projekta.

Projekat “IMPACT – Inclusion Matters!” using Performing Arts towards Cohesion and Tolerance “osmišljen je na način koji njeguje prinicipe socijalne inkluzije kroz razvoj umjetničkih strategija, tehnika i metodologija, stavljajući akcenat na migrante i lokalno stanovništvo,kao glavne ciljne grupe.

Ovaj projekat će doprinjeti promociji socijalne inkluzije, kroz razvoj aktivnog učešća gradjana,  kohezije, tolerancije i poštovanja ljudskih prava.