IMPACT – Uključivanje je važno! Korištenjem  umjetnosti do kohezije i tolerancije

Trajanje projekta: 01/03/2019 – 01/10/2020

Donator: Europska komisija (Erasmus + KA 2 Strateška partnerstva u području mladih / inovacija)

Aplikant: VidensCenter for Integration – VIFIN (Vejle / Denmark)

Partneri: LDA Nikšić (Nikšić / Crna Gora); LDA Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina);  Association of Local Democracy Agencies (ALDA) (Strasbourg / Francuska); Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto (Novo Mesto / Slovenija); La Piccionaia i Carrara Soc. Coop. (Vicenza / Italija); Coalition of youth organizations SEGA Association (Kavadarci / Sjeverna Makedonija)

Opis projekta: 

Osnovna ideja projekta je pružanje mogućnosti za zabavu i socijalnu uključenost izbjeglica na Zapadnom Balkanu korišćenjem pozorišnih i umjetničkih strategija. Tokom prve faze, projekt će unaprijediti saradnju i razmjenu najboljih praksi među evropskim pozorišnim kućama kućama s prethodnim iskustvom u radu s izbjeglicama i balkanskim umjetničkim grupama. Tokom ove faze razviće se strategija socijalnog uključivanja. Tokom druge faze, balkanske umjetničke grupe sprovodiće gore izrađene strategije kroz umjetničke radionice s izbjeglicama i lokalnim zajednicama Zapadnog Balkana i na kraju će provesti završne izvedbe. Treća faza posvećena je masovnoj komunikacijskoj i diseminacijskoj kampanji objavljivanjem smjernica o tome kako koristiti izvedbene umjetničke strategije za socijalno uključivanje, promotivni video i ankete.

Glavni cilj: 

Zbližiti izbjeglice na području Balkana s lokalnim zajednicama podsticanjem kohezije i tolerancije. Učesnici će shvatiti da su ljudi jači zajedno i da mogu učiti jedni od drugih.

Specifični ciljevi: 

• razmjenjivati najbolje prakse o tome kako koristiti umjetničke strategije za integraciju izbjeglica i kako zbližiti izbjeglice s lokalnim zajednicama;
• razviti novu strategiju i metodologiju socijalnog uključivanja;
• omogućiti interkulturalne sastanke pokazujući da je raznolikost obogaćivanje;
• spriječavanje i borba protiv predrasuda i stereotipa;
• podsticati lični razvoj i socijalnu uključenost;
• pokazati da pozorište i druge vrste izvođačkih umjetnosti mogu oblikovati metodologiju za prevladavanje jaza između izbjeglica i lokalnih građana i njihovo približavanje;
• osigurati formalno i neformalno obrazovanje o pozorištu, migracijama itd .;
• unaprijediti pozorište kao inicijativu za samopomoć.

Aktivnosti: 

Faza 1: Obuka trenera (ToT), trajanje: 5 dana, mjesto održavanja: Italija

Tokom prve faze najbolje će se razmjenjivati ​​stručnjaci i umjetnici Balkana i EU
prakse kako bi se razvile društvene zabavne i inkluzivne strategije za rad s izbjeglicama.
Stoga će umjetnici iz Europe s dosadašnjim iskustvom raditi s umjetnicima s Balkana.
Razmjena najboljih praksi mora predvidjeti:
• nova znanja i vještine izvođačkih umjetnosti;
• metode za kontakt s izbjeglicama i lokalnim građanima;
• znanje o tome kako prevladati jaz između izbjeglica i lokalnih građana;
• tehnike socijalnog uključivanja kroz pozorište;

Faza 2: Umjetničke radionice i završne izvedbe, trajanje: 7 mjeseci, mjesto održavanja zemalja zapadnog Balkana

U drugoj fazi umjetnici Zapadnog Balkana sprovešće umjetničku radionicu s izbjeglicama i lokalnim stanovništvom u svojim matičnim zemljama. Glavni cilj umjetničkih radionica je približavanje izbjeglica i lokalnih građana, izgradnja osjećaja pripadnosti korišćenjem razmjene ishoda najbolje prakse, posebno strategija samoregulatoracije i razvijanja izvedbi. Različiti oblici izvođačkih umjetnosti (pozorišnepantomime, improvizacijska kazališta, glazba, ples itd.) biće korišćeni kao glavna aktivnost za postizanje tih ciljeva. Na kraju druge faze, svaka lokalna grupa će izvoditi performanse pred širom publikom.

Faza 3: Kampanja komunikacije i diseminacije, trajanje: 1-18 mjeseci, masovno prema kraju projekta

• Razvoj i objavljivanje smjernica: o strategijama socijalnog uključivanja izbjeglica na zapadnom Balkanu. Ova praktična smjernica okupiće opis razvijene metodologije i inputa aktivnosti koje se mogu sprovesti kako bi se unaprijedila socijalna uključenost izbjeglica u lokalnim zajednicama, korišćenjem strategija izvođačkih umjetnosti. On će biti objavljen na internetu i široko rasprostranjen na Balkanu i Evropi.
• Snimanje i uređivanje promotivnog videa: sastoji se od aktivnosti na lokalnom nivou, završnih performansi i intervjua učesnika s ciljem distribucije poruke projekta široj publici korištenjem različitih ICT kanala. Ključne poruke su: kohezija, tolerancija, solidarnost i osjećaj pripadnosti.
• Procjenjivanje i objavljivanje anketa (upitnika i intervjua): koje će se sprovoditi na samom početku i na samom kraju projekta. Cilj je procijeniti subjektivne osjećaje izravnih korisnika (umjetnika, izbjeglica, lokalnih građana i publike) i vidjeti ima li promjena u odnosu na način razmišljanja i osjećaje prema različitim etničkim skupinama.

Sastanci projektnog tima

Tri transnacionalna sastanka:
– 1. transnacionalni sastanak – početni sastanak: 2. mjesec
– 2. transnacionalni sastanak – ToT sastanka: 5. mjesec
– 3. transnacionalni sastanak – srednjoročna evaluacija: 9. mjesec

Dva virtualna sastanka:
– 1. virtualni sastanak – prezentacija projekta i konzorcija projekta: mjesec 1
– 2. virtualni sastanak – srednjoročna evaluacija: 9. mjesec

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)