Planinske oblasti

Studijska posjeta „Planinske oblasti"
24 - 27 jun 2012. godine, Rožaje; Crna Gora

Agencija za lokalnu demokratiju organizovala je studijsku posjetu italijanske delegacije Autonomne Regije Friuli Venecija Đulijana (FVG) u okviru projekta „Planinske regije: Karnija FVG i Rožaje – Crne Gora – vrijednosti i saradnja" od 24. do 27. juna 2012 godine. u Rožajama, Crna Gora.

Cilj projekta bio je uspostavljanje sistema PEFC sertifikacije šuma i razvoj saradnje u oblastima koje predstavljaju zajedničke potencijale ove dvije teritorije: turizam, poljoprivreda, drvoprerada, energija. Cilj studijske posjete bio je koordinacija postojećih aktivnosti, institucionalni razvoj saradnje, identifikacija oblasti i aktivnosti sa najvećim potencijalima za realizaciju konkretnih projekta, između predstavnika institucija i privrednika iz oblasti poljoprivrede i drvoprerade italijanske Autonomne Regije Friuli Venecija Đulijana (FVG) i Crne Gore.

Detaljnije

Predstavnici institucija i privrednika iz oblasti poljoprivrede i drvoprerade italijanske Autonomne Regije Friuli Venecija Đulijana (FVG) i članovi Agencije za lokalnu demokratiju obavili su studijsku posjetu Rožajama, đe su obavljene posjete rožajskim preduzećima koja se bave drvopreradom, poljoprivredom, pčelarstvom, otkupom i preradom šumskih plodova (pečurke, borovnice...), turizmom. Takođe, italijanska delegacija obavila je sastanak i sa predsjednikom opštine Rožaje đe se pričalo o izgradnji mini elektrana na koritu rijeke Ibar i posjetila Turističku organizaciju Rožaje. Najviše interesovanja kod italijana pobudile su firme Jela komerc i EL-prom, sa kojim je dogovorena i saradnja za izradu i montažu drvenih kućica.

Paralelno sa ovim sastancima i posjetama Agencija za lokalnu demokratiju omogućila je da dio delegacije obavi sastanke i sa predstavnicima Ministarstva turizma, ekonomije, šumarstva i poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U ministarstvu ekonomije najviše se razgovaralo o obnovljivim izvorima električne energije i isplativosti fotovoltaičke centrale.

Predstavnicima italijanske Autonomne Regije Friuli Venecija Đulijana (FVG) u ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja najzanimljivi je bio tender za nabavku sjemena za oplodnju rasnih krava i formiranje centra za dobijanje sjemena za oplodnju domaćih životinja.

U ministarstvu šumarstva razgovaralo se o procesu certifikacije rožajskih šuma.

Većina preduzeća iz Rožaja smatra interesantnim uspostavljanje saradnje sa preduzećima iz Italije i postoji interesovanje da predstavnici preduzeća iz Rožaja učestvuju u studijskoj posjeti u Italiji radi dobijanja kompetencija, informacija i znanja iz proizvodnje, tehnologije, turizma...

Saradnja Crne Gore i Autonomne Regije FVG datira od 2001. godine, osnivanjem Agencije za lokalnu demokratiju u Nikšiću i realizuje se kroz niz zajedničkih projekata sa različitim subjektima u Crnoj Gori. U cilju institucionalizacije ove saradnje, uspostavljena je „Kuće Friuli Venecije Đulije u Crnoj Gori" i potpisan je Protokol o saradnji od strane predsjednika FVG Renca Tonda i ministra ekonomije u Vladi Crne Gore u septembru mjesecu 2012. godine.