Smaller Default Larger

Lokalne koalicije za razvoj zajednice

Naziv projekta: Lokalne koalicije za razvoj zajednice

Ciljevi projekta: podrška aktivnom učešću civilnog društva, mreža i lokalnih samouprava u bavljenju pitanjima javne administracije, jačanja kapaciteta i razvoja NVO-a, zaštite životne sredine i održivog razvoja, pridruženja EU, socijalnog dijaloga i decentralizacije uprave

Opširnije: Lokalne koalicije za razvoj zajednice

Informativne sesije

DSC07806Informacije o raspisivanju Poziva za program malih grantova i detalji o programu su, pored klasičnih medijskih kanala, prenešene predstavnicima nevladinih organizacija i u direktnom kontaktu. Informativne sesije su održane u tri od 5 gradova u kojima se ralizuje projekaa i organizovane su tako da bude lako moguće zainteresovanima i iz drugih gradova da prisustvuju.

Opširnije: Informativne sesije

Treninzi za pisanje projekta

DSC07898Tri jednodnevna treninga „Upravljenje projektim ciklusom" su održana u Kotoru 4og, Ulcinju 5og i Rožajama 8og jula. Treninge je vodila Ivana Ranđelović iz Palgo Centra. Cilj treninga je podizanje kapaciteta organizacija-potencijalnih aplikantima kako bi sačinili dobar projektni prijedlog i u budućnosi bili u stanju da samostalno ili uz manju podršku apliciraju za projekte EU. Pored toga, pružene su neophodne tehničke informacije o samom pozivu i propozicijama poziva.

Opširnije: Treninzi za pisanje projekta

Kick-off konfernecija projekta

DSC07707Uz prisustvo predstavnka opština-partnera, velikog broja nevladinih organizacija, članova partnera implementatora projekta i medija, u palati „Bizanti" – Sali Skupštine Opštine Kotor, održana je Inicijalna (Kick-off) konferencija projekta „Lokalne koalicije za razvoj zajednice" pod naslovom „Uloga civilnog društva i lokalne uprave u procesu pridruživanja EU – izazovi i perspektive".

Opširnije: Kick-off konfernecija projekta

Prvi sastanak Upravljačkog odbora projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice

U Nikšiću je, 6. i 7. februara 2013, održan Prvi od ukupno predviđenih 5, sastanak Upravljačkog odbora projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice. Svrha uspostavljanja i rada ovog tijela je opšte planiranje, izvršanje i nadzor nad projektom. Upravljački odbor sačinjavaju po jedan predstavnik aplikanta, partnera i partnera saradnika – ukupno 12 članova.

Opširnije: Prvi sastanak Upravljačkog odbora projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt