Smaller Default Larger

Sastanak sa partnerima iz Opštine Nikšić

 

Datum sastanka: 11.02.2014.

Predstavnici Agencije za lokalnu demokratiju, na čelu sa izvršnim direktorom Kerimom Međedovićem, su se sastali sa partnerima iz projekta Cooperazione Montenegro, predstavnicima Opštine Nikšić, tačnije Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje. Ispred Sekretarijata sastanku su prisustvovali sekretar Milan Korać i Maja Radoičić iz Kancelarije za mlade.

Sastanak je obuhvatio brojne teme koje se tiču naše zajedničke saradnje, kao i mogućnosti za njeno unaprijeđenje. Glavna tema sastanka je okrugli sto koji će se održati krajem Marta mjeseca u Nikšiću, u okviru projekta Cooperazione Montengro.

Tema okruglog stola je „Slobodno vrijeme“, odnosno istraživanje kako mladi Nikšića provode svoje slobodno vrijeme, i mogućnosti za unaprijeđenje kvaliteta slobodnog vremena i razvoj plana za unaprijeđenje.

Okruglom stolu bi prethodilo istraživanje mišljena javnog mnjenja kao i istraživanje ciljnih grupa, koje bi obuhvatilo četri fokus grupe, djeca i mladi romske populacije, djeca i mladi sa posebnim potrebama, djeca u stanju socijalne potrebe, nezaposleni mladi.

Na sastanku su utvrđeni osnovni postualti, kao i predložen plan sprovđenja istraživanja. Predloženo je da se angažuju stručna lica, sa iskustvom u oblasti društvenih istraživanja, koji bi svojim doprinosom povećali kvalitet samog istraživanja.

Okrugli sto bi bio i radni sastanak jer bi se nakon prezentacije podataka iz istraživanja, svi prisutni uključili u diskusiju kako bi se napravio kvalitetan i realan  plan koraka koji bi pomogli da se djeca i mladi usmjere na prave vrijednosti i motivišu za napredovanje.
            Značajan dio sastanka su predstavljali i planovi za budućnost, kako razvoja saradnje Agencije i Opštine, tako i razvoja brojnih servisa koji će poboljšati participaciju građana u odlučivanju na lokalnom nivou, a samim tim i razvili demokratski procesi na lokalnom nivou.

Na kraju je zaključeno da je naša saradnja poslovično dobra i da jedini put kojim ona mora ići je put napredka, a to će i pokazati rezultati u bliskoj budućnosti.

Božina Stešević

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt