Smaller Default Larger

Cooperazione Montenegro

Opšti cilj projekta je da doprinese lokalnom razvoju radi poboljšanja uslova života ljudi putem intervencija u oblasti poboljšanja društvenih i zdravstvenih strukturač razvoja aktivnosti informisanja i obrazovanja radi društvene inkluzije i realizacije inicijativa usmjerenih ka pospješivanju integracije. Projekat predviđa integrisani plan intervencija koje čine priroitet regionalnog programa i odgovaraju potrebama koje je formulisala lokalna Zajednica i ticu se , prije svega, mladih i porodice.

Projekat ima međusektorni karakter djelujuci na tri prioritetna regionalna programa: lokalni razvoj na socijalno – zdravstvenom planu, edukacija – obuka socijalnih radnika i osnaživanje međukulturnih veza.

Prva akcija u okviru projekta se tiče savjetovališta za mlade u Domu zdravlja u Tivtu. Intervencija ce imati za cilj poboljšanje korišćenja sredstava i ugradnju lifta na odjeljenju za pedijatriju , kako bi se u prvom redu omogucio lakši pristup licaima sa invaliditetom.

Druga akcija, "Obrazovanje i Razvoj", bice koordinisana od strane ALD iz Nikšića i predviđa dvije intervencije. Prva intervencija ce se ticati razvoja društvenih teritorijalnih servisa i akcije preventivne edukacije koje ce biti usmjerene na području Kotora i uključiće Opštinu i Odjeljenje za prevenciju narkomanije i rizičnog ponašanja mladih Psihijatrijske Bolnice u Kotoru. Uz podrsku Odjeljenja za mentalno zdravlje iz Trsta organizovaće se kursevi za razmjenu metodologije i informacija sa osobljem, kao i istrazivanje i praćenje kako bi se doprinijelo razvoju servisa putem realizovanja multidisciplinarnih programa za spriječavanje rizicnog ponasanja mđju djecom i adolescentima, kao i razvoj aktivnosti savjetovališta, promocije zdravihs tilova zivota i volonterskog zalaganja. Inicijativa ce doprinijeti pospiješivanju ostvarivanja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti Crne Gore.

Druga intervencija ticaće se aktivnosti budjenja svijesti, za drustvenu inkluziju sa susretima i radionicama u Centralnom servisu ALD-a iz Nikšića. U okviju implementacije i procjene ove akcije izrodila se potreba da se odgovori na zahtjeve za vece učestvovanje opština i da se pospješi društvena inkluzija da bi se realizovao uravnoteženi lokalni razvoj.

Na kraju, sto se tice osnaživanja medjukulturalnih odnosa, prema principima novog Lisabonskog Sporzuma radi ulaska u EU, imajući u vidu da međuetnička radvojenost može predstavljati ozbiljnu prepreku ka poboljšanju ekonomskih uslova kao što manjak integracije spriječava valorizovanje potencijala na odredjenoj teritoriji. Programksa postavka projekta odgovara programu Regije FVG, i izlazi iz vizije centralnog tipa kooperacije usmjerene ka lokalnom razvoju i omogućava valorizaciju činilaca samouprave i samoodređivanja , intervencije bottom-up zajednice, asocijacija, trežeg sektora i lokalnih institucija.

Partneri u projektu:
Opština Monfalkone, Zdravstveni Centar Tivat, ALD Crna Gora, Zajednica Italijana Crne Gore, Opstina Kotor, Psihijatrijska bolnica Kotor, Odjeljenje za mentalno zdravlje Trst, Asocijacija Agencija za lokalnu demokratiju

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt