Smaller Default Larger

Edukacija mladih o manjinskim pravima

Seminar u okviru projekta "Edukacija mladih o manjinskim pravima "
02 - 09 april 2013. godine; Mostar

Predstavnici Agencije za lokalnu demokratiju učestvovali su na internacionalnom seminaru u okviru projekta „Edukacija mladih o manjinskim pravima", koji je održan od 2. do 9. aprila 2013. godine u Mostaru.

Cilj projekta bio je da se učesnicima obezbijede "alati" koji će biti korisni za podizanje svijesti djece (mladih) po pitanju važnosti uključivanja drugih (djece) sa drugačijom socijalnom pozadinom, te ih učiniti glavnim akterima promjena u ovom procesu, unaprijeđujući tako uzajamni dijalog između većine i manjine.

Mladi su na ovom treningu prije svega imali priliku da podijele, ne samo iskustva i najbolje prakse po pitanju manjina i njihovih prava, nego i da diskutuju o preprekama i idejama kako unaprijediti socijalnu inkluziju djece koja dolaze iz različitih manjinskih sredina.

Detaljnije

LDA Mostar, u partnerstvu sa 9 organizacija iz Evropske unije i jugoistočne Evrope, započela je sa implementacijom projekta „Edukacija mladih o manjihskim pravima", kojeg finansira Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualni koncept i kulturu (EACEA), Kroz program Mladi u akciji (EU).

Projekat je zamisljen kao sedmodnevni trening, koji je organizovan u Mostaru, uz učešće 30 mladih osoba iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Kosova, Estonije, Republike Češke, Portugala i Italije.

Osnovna metodologija koju su ušesnici koristili tokom treninga bila je neformalna edukacija, dopunjena teorijom i praktičnim primjerima. Metoda je uključivala grupne diskusije, okrugle stolove, roleplays, simulacije i različite dinamičke aktivnosti isticanja kreativnosti.

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt