Smaller Default Larger

Predstavnica Agencije za lokalnu demokratiju u Radnoj grupi za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Nikšić

U Nikšiću je počela sa radom Radna grupa za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana 2018 – 2022 Opštine Nikšić. Prvi sastanak ove radne grupe je održan 12.07.2017.godine i okupio je više organizacija civilnog sektora, ali i predstavnike lokalnih vlasti: Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, PJ Nikšić, Centra za socijalni rad Nikšić i Centra bezbjednosti Nikšić.
Ispred Agencije za lokalnu demokratiju u ovoj Radnoj grupi učestvuje Snežana Milačić, koordinator omladinskog programa za mlade u ALD.

Ovaj sastanak predstavlja prvi korak u realizaciji izrade nacrta ovog važnog dokumenta za razvoj omladinske politike, kao i značajan podsticaj za osnaživanje i edukaciju mladih u brojnim sferama društva.

Planirano vrijeme završetka, odnosno izrada novog LPAM-a za mlade, je do kraja tekuće godine.
Izradu Lokalnog akcionog plana za mlade koordiniše Omladinski klub Nikšić u saradnji sa Opštinom Nikšić, a uz finansijsku podršku Ministarstva sporta Crne Gore.

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt