Smaller Default Larger

Interkulturalna razmjena dopisnika za mlade

U okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue, finansiranog od strane Evropske unije, treće godine implementacije je uvedena i nova aktivnost vezana za promociju interkulturalnog dijaloga. Trodnevna razmijena 16 Dopisnika za mlade koji su dio regionalne mreže će biti organizovana i implementirana od jula do novembra 2017.

Dva dopisnika za mlade, predstavnici Agencije za lokalnu demokratiju Nikšić će posjetiti Peć u periodu od 13. do 16. avgusta, gdje će ih ugostiti naši partneri iz Agencija za lokalnu demokratiju Kosovo, dok će ALD Nikšić krajem avgusta ugostiti i mlade dopisnike iz Prijedora.
Sveukupno 16 dopisnika za mlade će istraživati o interkulturalnosti u 8 gradova iz 5 država uključenih u projekat. Rezultat će biti 8 kreiranih i promovisanih video reportaža kao dio Regionalne kampanje za podizanje svijesti o učešću mladih, kao i 8 tekstualnih reportaža koje će biti objavljene u kreativnoj publikaciji na temu interkulturalnosti.
Ostanite u toku vezano za materijale koji će biti kreirani u okviru ovog interkulturalnog iskustva naših Dopisnika za mlade.

#Balkanyouth

Link za video

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt