Smaller Default Larger

Treći Regionalni omladinski forum ove godine održan na Kosovu

Treći Regionalni omladinski forum zvanično je otvoren 18. oktobra u Peći, na Kosovu, posjetom u sali Opštine Peć.
Predstavnici opštine pozdravili su mlade učesnike i delegate iz 7 LDA i ALDA-u Skoplje u okviru zvaničnog otvaranja foruma. Zajedno su razgovarali o temi kulturnog učešća sa 70 učesnika iz 5 zemalja Balkana: Kosovo, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

Nakon toga, u gradskom teatru "Jusuf Gervalla", organizovana je uvodna sesija tokom koje su predstavnici omladinskih organizacija i kulturnih institucija razmjenjivali dobre prakse koji se tiču kulturno učešće mladih.


Prvi dan Regionalni omladinski forum završen je projekcijom filmova i kratkih video zapisa o kulturi u regionu, uključujući i pobjedničke filmove međunarodnog Anibar festivala, koji je održan na Kosovu ove godine.
Drugi dan Regionalnog omladinskog foruma obilježile su tematski paneli, interaktivne debate i posjete kulturnim znamenitostima.

Drugi dan je završen u Prištini, gdje je realizovana interaktivna debata. Na tribini su bili predstavnici Savjeta mladih i kulturnih institucija i inicijativa, uključujući i Omladinsko vijeće Kosova i TERMOKIS – društveni centar mladih.

Kao zaključak Pavle Pavlović, istraživač, predstavio je početne nalaze i rezultate uporedne studije o kulturnom učešću među mladima u regionu koje se sprovodi u okviru projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana".

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt