Smaller Default Larger

Korak ka kreiranju lokalne Strategije za mlade 2018 - 2022

Omladinski klub Nikšić je u saradnji sa Ministarstvom sporta Crne Gore organizovao „Konferenciju nikšićkog aktivizma" u IPC Tehnopolisu. Cilj konferencije je bio finalizovanje izrade Strategije za mlade za period 2018-2022 za opštinu Nikšić. Na konferenciji je predstavljen nacrt strategije, nakon čega su svi prisutni u skladu sa svojim djelovanjem rada i ekspertize, dali konkretne preporuke koje će biti uključene u novu opštinsku strategiju.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici civilnog sektora, institucija, predstavnici učeničkih i studentskih parlamenata, kako sa lokalnog tako i sa regionalog nivoa.
Predstavnica Agencije za lokalnu demokratiju, Snežana Milačić, kao učesnik radne grupe, je takođe učestvovala i moderirala rad grupa u oblasti „Učešće mladih".


Oblasti koje su obuhvaćene novom opštinskom strategijom za mlade su: obrazovanje, unapređenje zapošljivosti mladih, bezbjednost i zdravlje, učešće mladih, socijalna politika i socijalna zaštita i slobodno vrijeme.

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt