Smaller Default Larger

Tim

Snežana Milačić - Koordinatorka omladinskog programa

Snežana Milačić je Koordinatorka omladinskog programa u Agenciji za lokalnu demokratiju u kojoj radi od januara 2015.godine.
Ona je diplomirani Socijalni radnik, već dugo godina aktivna u svijetu volonterizma, uglavnom u organizacijama koje rade sa djecom i mladima, a pripravnički staž je odradila u organizaciji koja pruža pomoć zavisnicima od psihoaktivnih supstanci. Sebe pronalazi u radu sa djecom i mladima, a naročito je zainteresovana da istražuje i uči o procesima koji se dešavaju unutar porodice i faktorima koji utiču na izgradnju jedne osobe.
Tokom rada u ALD stiče veliko iskustvo u radu u NVO, počev od projektnog menadžmenta, upravljanje volonterima, pa do odnosa sa javnošću. Pohađala je veliki broj seminara i treninga, od kojih bi izdvojila:

- Traning za omladinske radnike „YOUth with a Plan" – o pisanju projektnih predloga

- Trening „Psiho-socijalni rad sa djecom tokom bolničkog liječenja – metode i tehnike"

- Seminar „T-trust" – prevencija ranog napuštanja škole

- Trening za omladinske radnike „Upravljanje volonterima"

- Seminar „Odnosi sa javnošću"

- Seminar „Prikupljanje sredstava"

- Trening „Osnove telefonskog savjetovanja i pristupa djeci žrtvama nasilja"

- Trening „Stanovanje uz podršku"

- Trening „Veliki brat" – preventivni mehanizmi zavisnosti od kockanja.

Svakodnevnim radom u ALD se trudi da doprinosi velikom zadatku organizacije, a tiče se poštovanja ljudskih prava i razvoja demokratije na lokalnom nivou.

Božina Stešević - Koordinator programa lokalnog ekonomskog razvoja

Božina Stešević, koordinator programa Lokalni ekonomski razvoj u Agenciji za lokalnu demokratiju. Završio je osnovne i specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad i socijalna politika, kao i specijalističke studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Ustavno pravno - politički smjer. Postaje aktivan u civilnom sektoru još tokom svojih studija, ima višegodišnje iskustvo u volonterskom radu sa djecom i mladima u oblasti prevencije rizičnog ponašnja, telefoskog savjetovanja i podrške pri učenju.

U Agenciji je od 2014. godine, gdje je završio program stručnog osposobljavanja, a potom i nastavio svoj angažman na projektima u okviru programa lokalni ekonomski razvoj, naročito u oblasti promocije socijalne ekonomije. Od 2016. godine obavlja dužnost koordinatora Regionalne radne grupe mladih, u okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana. Paralelno sa radom u Agenciji, vrši funkciju programskog koordinatora u Centru za razvoj socijalne ekonomije.

Tanja Rabrenović - Korisnica stručnog osposobljavanja

 

Tanja Rabrenović, pripravnica u Agenciji za lokalnu demokratiju od januara 2017. godine. Završila je Ekonomsko-ugostiteljsku školu u Nikšiću, komercijalno-administrativni smjer, diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Evropske studije. Uspješno pohađa kurs turskog jezika koji realizuje turski Institut Yunus Emre. Posjeduje jake komunikativne vještine stečene tokom studiranja i debatama na kojima je bila učesnica.

Bojana Radović - Korisnica stručnog osposobljavanja

 

Bojana Radović je pripravnica u Agenciji za lokalnu demokratiju od januara 2017.godine. Završila je Gimnaziju "Stojan Cerović" u Nikšiću. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalna politika i socijalni rad (BSc). Empatična i spremna za otvorenost i saradnju.

Kerim Međedović - Izvršni direktor, aktivista i environmentalista

Kerim Međedović, izvršni direktor i delegat Agencije za lokalnu demokratiju od 2004. godine. Završio je Gimnaziju „Slobodan Škerović" u Podgorici, prirodno-matematički smjer, diplomirao na Mašinskom fakultetu u Podgorici (9 semestara), a takođe pohađao postdplomski kurs "Mirovne studije" na Međunarodnoj ljetnjoj školi Univerziteta u Oslu. Mirovni radnik, aktivista i dugogodišnji trener za razvoj kapaciteta NVO, jedan od prvih u Cronj Gori, sa više od 100 dana treninga, facilitacija i radionica na različite teme.

Radio u Centru za razvoj nevladinih organizacija i Nansen Dijalog centru, kao i u „Termoinžinjeringu".

Drugi angažmani:
- OSCE/ODIHR – Posmatračka Misija 2000. (LTO) i 2001. (STO);
- Koordinator projektnog tima Centar za monitoring – CEMI 2001. do 2002;
- Logistički poslovi za UNICEF;
- Član Skupštine Nansen dijalog centra od 2001. do 2006;
- Član Foruma Regionalnog centra za zaštitu životne sredine, projektna kancelarija Podgorica 2001. i 2002;
- Nadgledanje izbora 1992, 1998, 2000, 2001, 2002;
- Saradnik za časopise "Liberal", "Zid" i "Putovanja" i urednik "NVO biltena" u izdanju CRNVO, (2001.);
- Quaker Peace and Social Witness - koordinator i istraživač Regionalnog mirovnog direktorijuma za Crnu Goru Suočavanje sa prošlošću – 2003;
- Član Projektnog odbora sub-regionalnog projekta "Rodna ravnopravnost" UNDP 2005. do 2007.;
- Član Generalne Skupštine Asocijacije agencija za lokalnu demokratiju od 2004.
- Član Lokalnog savjetodavnog odbora – procjena projekata Regionalnog centra za životnu sredinu u SECTOR projektu 2006. do 2008.;
- Član Upravnog Odbora Asocijacije agencija za lokalnu demokratiju – 2007.
- Predstavnik „Kuće Friuli Venecije Đulije" u Crnoj Gori, Informest, 2009. do 2012.
- Član Komisije za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija Opštine Nikšić (za period 2015. do 2018.)
- Predsjednik Skupštine Centra za razvoj socijalne ekonomije - CRSE i jedan od osnivača 2016.

 

Naši programi

 • Razvoj kapaciteta lokalne uprave
 • Ljudska prava i izgradnja mira
 • Učešće mladih
 • Lokalni ekonomski razvoj
 • Pristup Evropskoj Uniji

Naše aktivnosti ostvarujemo u saradnji sa partnerima

Lokalni partneri:

 • Opština Nikšić, partner domaćin
 • Opština Kotor
 • Opština Rožaje
 • Zajednica opština Crne Gore
 • Univerzitet Crne Gore - Filozofski fakultet u Nikšiću

Međunarodni partneri:

 • Regija Friuli – Venezia – Guilija (Italija) , vodeći partner
 • Udruzenje Betton – Montenegro (Francuska)

Naše vrijednosti

U svom radu upravljamo se sljedećim vrijednostima i principima:

 • kvalitet
 • odgovornost
 • partnerstvo
 • otvorenost
 • istrajnost
 • učenje

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt