Smaller Default Larger

Inicijativa za osnivanje Centra za mlade u Nikšiću - Okrugli sto

Sjutra, 22.12.2017. godine sa početkom u 10:00h u IPC Tehnopolis, održaće se Okrugli sto povodom Inicijative za osnivanje Centra za mlade u Nikšiću.
Cilj ovog okruglog stola je definisanje zajedničkih osnova i koraka moguće saradnje na ovom polju, a učešće će uzeti sve nevladine organizacije i institucije koje su pokazale interesovanje za samu ideju.

U okviru pomenutog okruglog stola će se prezentovati i dosadašnje realizovane aktivnosti, ali i razmotriti i definisati budući zajednički koraci ka ostvarivanju ideje za osnivanje Centra za mlade u Nikšiću.
Ideja "Centra za mlade", kao multifunkcionalnog prostora, koji bi nudio različite sadržaje mladim ljudima u Nikšiću, već dugo obitava kao ključna tema na brojnim našim aktivnostima koje smo realizovali sa mladim ljudima u Nikšiću u prethodnom periodu.
Ova ideja predstavlja produkt jasne potrebe za unaprijeđenjem sadržaja koji postoje za mlade ljude, koji se tiču razvoja aktivnosti u oblasti neformalnog obrazovanja, kulturnog života i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih ljudi.
U vremenima punih izazova za mlade u svijetu, sa mnoštvom mogućnosti koje se zbog brzine i količine informacija teško prihvataju, u vremenima post-tranzicije u kojima su pored političkog i ekonomskog sistema i vrijednosti, i porodica, i autoritet dobili nove dimenzije i značenja, kao i lični ciljevi i snovi.
Mladi u Nikšiću, gradu koji je oduvijek ekonomski, univerzitetski, intelektualni, sportski i kulturni centar se nalaze u trenutku u kojem mogu da dobiju novi, trajni, sadržaj za promišljanje, akciju i kanalisanje svoje energije u korist zajednice.

Ova aktivnost je dio projekta „Od Centra bezbjednosti do Centra za mlade" koji je finansiran od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT.

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora