Smaller Default Larger

Dan "Mladi preuzimaju" - posjeta mladih Opštini Nikšić

U utorak, 26.12.207.godine u okviru dana „Mladi preuzimaju" biće upriličena posjeta mladih Opštini Nikšić.

Ovaj događaj Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić će realizovati u saradnji sa resornim podpredsjednikom Opštine i Sekretarijatom za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić.

Cilj ovog dana je da se mladima približi rad lokalne samouprave, te poveća povjerenje u intitucije, a u krajnjem, i da ovaj program postane praksa u budućnosti.
Planirali smo da kroz ovu posjetu omogućimo mladima da se bliže upoznaju sa funkcionisanjem Opštine, te da obiđu referentne službe i sekretarijate lokalne samouprave. Ovoj posjeti će prisustvovati predstavnici učeničkog parlamenta JU Ekonomsko – ugostiteljske škole iz Nikšića.

Ova aktivnost je dio projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana", koji se implementira u 5 zemalja zapadnog Balkana, od strane Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA i Agencija za lokalnu demokratiju iz 8 opština učesnica projekta (Crna Gora – Nikšić, Srbija – Subotica i Knjaževac, Bosna i Hercegovina – Mostar, Prijedor i Zavidovići, Kosovo* - Peć, Makedonija – Skoplje).

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora