Smaller Default Larger

Treninzi za pisanje projekta

DSC07898Tri jednodnevna treninga „Upravljenje projektim ciklusom" su održana u Kotoru 4og, Ulcinju 5og i Rožajama 8og jula. Treninge je vodila Ivana Ranđelović iz Palgo Centra. Cilj treninga je podizanje kapaciteta organizacija-potencijalnih aplikantima kako bi sačinili dobar projektni prijedlog i u budućnosi bili u stanju da samostalno ili uz manju podršku apliciraju za projekte EU. Pored toga, pružene su neophodne tehničke informacije o samom pozivu i propozicijama poziva.

Učesnicima je u prethodnoj okmunikaciji sugerisano da dođu sa već promišljenim tamama i započetim projektom kako bi u direktnoj komunikaciji sa iskusnom trenericom otklonili dileme i probleme. Tema kojoj je posvećeno najviše vremena bila je izrada matrice logičkog okvira, koja je najizazovniji, ali i ključni dio aplikacije. Učesnici, njih ukupno 56, su bili predstavnici NVO sa različitim nivoom znanja i iskustva u pisanju projekata i međusobno su odlično sarađivali razrađujući ideje i primjere od kojih su većinu kasnije razvili i doradili u finalne prijedloge projekta.

DSC07950Trenierica je postavila rad na takav način da je isporučena velika količina informacija, a pritom omogućena interakcija grupe sa trenericom i međusobno. Atmosfera je bila radna i ozbiljna jer su prisutno bili vrlo zainteresovani za znanja i vježbu u ovoj oblasti, ali istovremeno opušten obzirom na format radionice.

Učesnici su izjavili da im je tematika izuzetno interesantna, ali da ima niz pitanja za koja je jedan dan premali da bi se mogla obraditi. Predstavnici organizatora su ih pozvali da nastave komunikaciju sa projektnim timom i da sve nedoumice i pitanja razjasne u e-mail komunikaciji, i ostavili im kontakte na koje mogu uputiti pitanja.

Treninzi su bili izuzetno korisni i efikasni jer je većina učesnika, koristeći materijale provježbane tokom ovog dana, pripremilo projekte za apliciranje.

 

EU

Projekat finansira Evropska komisija

The Project is funded by the EU Commission

 

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt