Smaller Default Larger

Okrugli sto Bijelo Polje

DSC07874Kao i u slučaju Kotora i Nikšića, okrugli sto je predstavljao završnicu dvodnevnog treninga pod nazivom „Uloga civilnog društva i lokalnih administracija u procesima EU integracija – izazovi i perspektive", koji je vodio Veran Stančetić, trener PALGO Centra i profesor Singidunum univerziteta iz Beograda.

Prisustvovali su predstavnici dvadesetak NVO iz Bijelog Polja i Rožaja i predstavnici obiju lokalnih uprava. Dnevni red se sastojao iz:

  • diskusije na temu održanog treninga,
  • analize kvaliteta trenutne saradnje civilnog sektora i lokalne uprave u Bijelom Polju i
  • prijedloga za unaprijeđenje saradnje koji će biti ponuđeni Opštini Bijelo Polje u vidu zaključaka.

Saradnja lokalne uprave i građana, odnosno organizacija civilnog društva je tema koja predstavlja srž projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice. U crnogorskim opštinama postoje dugo godina razvijani mehanizmi saradnje, koji su imali svoju evoluciju – umnogome paralelnu razvoju lokalnog civilnog sektora. Trenutno stanje je produkt godina djelovanja mehanizama saradnje i socio-ekonomske situacije koja diktira kapacitet lokalnih administracija i motivaciju za građane da, pored svakodnevnih obaveza, budu aktivni kroz organizacije civilnog društva.

Ocjenjeno je da postoji razvijena saradnje između lokalne upravi i civilnog sektora, i da je u mnogim oblastima veoma dobra. Postoji i razvijen pravni sistem u vidu Zakona i opštinskih propisa koji omogućava sarandju. Civilni sektoru Bijelom Polju je aktivan i razvijen (60ak NVO je preregistrovano prema novom Zakonu o NVO – i aktivno ), ali prolazi kroz poteškoće vezane za finansiranje, promjenu fokusa donatora, promjene prioriteta za rješavanje problema i nedostatak solidne osnove za dugoročan rad. Postoje određena inicijative i mreže, poglavito pokretane iz Podgorice, koje otvaraju mogućnosti za bolju saradnju unutar sektora i dalje razvijanje kapaciteta NVO i omogućavanje većem broju organizacija da budu aktivne i da angažuju kapacitete građana koji imaju volju da rade, a ne mogu svi profesionalno a se bave NVO radom. Mnoge MVO nemaju osnovne uslove: kancelariju, internet konekciju itd. Takođe je ocijenjeno da postoji volja i kapacitet za saradnju, kao i prostor za poboljšanje za šta su odgovorne obje strane.

Opština Bijelo Polje ima razvijen sektor za evropske projekte koji je ocijenjen kao najuspješniji u Crnoj Gori i koji pruža podršku NVO sektoru za uključenje u projekte. Formirana je i Kancelarija za saradnju sa NVO kao tehničko tijelo za podrčku Savjetu za saradnju sa NVO, koja će uobličiti postojeće modele saradnje i raditi na njihovom razvoju. U toku je i opštinski Konkurs za dodjelu sredstava NVO sa fondom od 40000€, na koji je prijavljeno 60ak projekata.

Kao moguće mjere, odnosno ideje za unaprijeđenje saradnje, predloženo je:

  • objedinjavanje kontakata i drugih podataka o postojećim NVO u Opštini Bijelo Polje na jednom mjestu – u Kancelariji za saradnju sa NVO, i redovno ažuriranje
  • dostupnost pomenute baze podataka svim opštinskim službama koje imaju kontakt sa građanima odnosno civilnim sektorom, i ciljano informisanje potencijalno zainteresovanih za pojedine inicijative Opštine
  • dorada kriterijuma o postupku dodjele opštinskih sredstava (prezahtjevno za postojeće NVO) i izbora predstavnika NVO u komisiju
  • usvajanje odluke o opredjeljivanju 1% ukupnog budžeta za rad NVO, što bi omogućilo prave i „velike" projekte i bilo u korist razvoja i afirmacije grada, a ne vid socijalne pomoći kao dosad
  • automatsko obezbjeđivanje ko-finansiranja za projekte NVO iz opštinskog budžeta
  • rasteretiti budžet od plaćanja prostorija za 6 organizacija osoba sa invalididtetom u iznosu od 700€ mjesečno – prebaciti na teret Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
  • poboljšanje komunikacije unutar NVO sektora – putem zajedničkog Facebook profila.

Zaključci će biti dodatno usaglašeni sa svim učesnicima Okruglog stola i drugim zainteresovanim NVO i predloženi na usvajanje kao zajednička platforma i ponuda i Opštini da u toku trajanja projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice formalizuje sličan dokument za naredni period.

 

EU

Projekat finansira Evropska komisija

 The Project is funded by the EU Commission

 

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt