Smaller Default Larger

Informativne sesije

DSC07806Informacije o raspisivanju Poziva za program malih grantova i detalji o programu su, pored klasičnih medijskih kanala, prenešene predstavnicima nevladinih organizacija i u direktnom kontaktu. Informativne sesije su održane u tri od 5 gradova u kojima se ralizuje projekaa i organizovane su tako da bude lako moguće zainteresovanima i iz drugih gradova da prisustvuju.

Prva informativna sesija je održana paraleleno sa objavljivanjem Poziva za učešće u programu malih grantova u okviru Inicijalne konferencije projekta u Kotoru 31. maja, a ostale prezentacije su bile organizovane nakon objavljivanja Poziva i promotivne kampanje koja je imala za cilj da svi potencijalno zainteresovani aplikanti dobiju informaciju da je program otvoren. Na taj način je većina zainteresovanih mogla prisustvovati i lično postavljati pitanja vezana za Program. Sve potrebne informacije je nevladinim organizacijama prezentovala koordinatorka projekta Stanka Parać, i u direktnom razgovoru odgovorila na pitanja i razjasnila nedoumice. Pojašnjene su i procedure apliciranja i postavljanja pitanja u toku trajanja Konkursa, i naznačeni kontakti podaci putem kojih je moguće nastaviti komunikaciju.

Najavljeni su i treninzi za vođenje projektnog ciklusa kao i coaching koji imaju za svrhu da pruže podršku nevladinim organizacijama kojima nedostaju kapaciteti da naprave dobre projektne prijedloge.

Cilj ovakvog pristupa je bio da se što veći broj organizacija potencijalnih učesnika na konkursu sa projektima informiše i animira za učešće i da im se pruži šansa da apliciraju sa projektom, ali i da razviju svoje kapacitete za nastup na EU i drugim konkursima, i sve to u saradnji i komunikaciji sa lokalnim vlastima.

Ukupno je na četiri sesije prisustvovalo 95 predstavnika NVO i lokalnih uprava, uključujući lokalne vlasti koje su partneri saradnici na projektu.

EU

Projekat finansira Evropska komisija

The Project is funded by the EU Commission

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt