Smaller Default Larger

Kick-off konfernecija projekta

DSC07707Uz prisustvo predstavnka opština-partnera, velikog broja nevladinih organizacija, članova partnera implementatora projekta i medija, u palati „Bizanti" – Sali Skupštine Opštine Kotor, održana je Inicijalna (Kick-off) konferencija projekta „Lokalne koalicije za razvoj zajednice" pod naslovom „Uloga civilnog društva i lokalne uprave u procesu pridruživanja EU – izazovi i perspektive".

Cilj ove konferencije je bio da se javnosti - prvenstveno NVO, obznani početak projekta i projektne aktivnosti kako bi svoj našli interes i pravovremeno se uključili, naročito u segment malih grantova. Govornivci su bili Radovan Živković, predstvnik Gradske Opštine Medijana – Niš, Veran Stančetić, profesor na Fakultetu za pravno-političke studije Singidunum univerziteta u Beogradu i Stanka Parać, predstavnica Asocijacije agencija za lokalnu demokratiju – aplikanta u ovom projektu. Konferencijom je moderirao Kerim Međedović, predstavnik Agencije za lokalnu demokratiju - funkcionalnog partnera.

Gospodin Živković je predstavio, na vrlo upečatljiv način, rad svoje Opštine u oblasti saradnje sa NVO kroz jednu detaljnu i živopisnu prezentaciju, koju su kasnije više učesnika tražili da im se dostavi u elektronskoj formi. Veran Stančetoć je govorio o dilemama i pitanjima vezanim za upravljanje na lokalnom nivou iz ugla teorije i prakse EU zemalja i Srbije u kojoj ima veliko iskustvo.

Stanka Parać je rekla više o projektu i objavila otvaranje programa malih grantova. Male nevladine organizacije iz Kotora, nikšića, Bijelog Polja, Rožaja i Ulcinja mogu da apliciraju za finansiranje projekata 0d 8000 to 10000 eura, a ukupan iznos koji će biti dodijeljen je 80000 eura. Krajnji rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 22. jul, dok će u međuvremenu biti organizovan niz treninga i različite vrste podrške zainteresovanim nevladinim organizacijama kako bi podigle svoje kapacitete u sačinile što bolje projekte.

Nakon konferencije, učesnici su pozvani na prigodan koktel kako bi proslavili početak projekta i u neformalnoj atmosferi mogli da se bolje upoznaju međusobno i sa detaljima aktivnosi projekta.

 

EU

Projekat finansira Evropska komisija

The Project is funded by the EU Commission

 

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt