Smaller Default Larger

IPA MNE- Lokalne koalicije poziv

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKATA

CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT
IPA 2011 CIVIL SOCIETY FACILITY MONTENEGRO PROGRAMME
Reference: EuropeAid/132794/L/ACT/ME

 Projekat: "Lokalne koalicije za razvoj zajednice"

Program malih grantova

 Rok za dostavljanje predloga projekata: 22. jul 2013.

Asocijacija agencija zal okalnu demokratiju, u saradnji sa Agencijom za lokalnu demokratiju iz Nikšića poziva nevladine organizacije da dostave pijedloge projekata za podršku jačanju uloge organizacija civilnog društva u dizajniranju i realizaciji lokalnih politika za razvoj zajednice uz finansijsku podršu Evropske Unije – IPA 2011 Civil Society Facility Montenegro Program i projekat: »Lokalne koalicije za razvoj zajednice – Program malih grantova«. 

Detaljno Uputstvo za aplikaciju zajedno sa Aplikacionim paketom možete preuzeti OVDJE. 

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 22 jul 2013.u 16:00h.

Dodatne informacije i raspored Informativnih sesija koje će biti održane u Kotoru, Nikšiću, Bijelom Polju i Ulcinju, možete pronaći na sljedećoj internet adresi:
www.alda-europe.eu

 

EU

Projekat finansira Evropska komisija

 The Project is funded by the EU Commission

 

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt