Smaller Default Larger

Lokalne koalicije za razvoj zajednice

Naziv projekta: Lokalne koalicije za razvoj zajednice

Ciljevi projekta: podrška aktivnom učešću civilnog društva, mreža i lokalnih samouprava u bavljenju pitanjima javne administracije, jačanja kapaciteta i razvoja NVO-a, zaštite životne sredine i održivog razvoja, pridruženja EU, socijalnog dijaloga i decentralizacije uprave

Aktivnosti:

  • Promotivno-informativna kampanja
  • EU standardi dobrog upravljanja na lokalnom nivou – trening seminari za NVO i lokalne vlasti
  • Učešće građana u definisanju politika i odlučivanju na lokalnom novou – serija lokalnih javnih debata
  • Izgradnja lokalnih kapaciteta za razvoj i implementaciju EU projekata – serija treninga za lokalne NVO-e
  • Program malih grantova za lokalne NVO: aktivnosti radi efektivnog doprinosa konsultovanju javnosti prilikom usvajanja i realizacije opštinskihr azvojnih strategija

Oblast realizacije projekta – opštine: Nikšić, Kotor, Rožaje, Bijelo Polje i Ulcinj

Vodeći partner: Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju

 

Partneri: Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić (funkcionalni partner), PALGO centar – Beograd, Centar lokalne demokratije Niš, Agencija za lokalnu demokratiju Subotica

Pridruženi partneri: opštine Nikšić, Kotor, Rožaje, Bijelo Polje, Ulcinj i NVO Mladiinfo – Nikšić

Ko-finansira: Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori kroz IPA 2011 CIVIL SOCIETY FACILITY DEVELOPMENT PROGRAMME - Komponenta 2: Građanske i inicijative za razvoj kapaciteta koje imaju za cilj jačanje uloge civilnog društva u razvoju zajednice

 

EU

Projekat finansira Evropska komisija

The Project is funded by the EU Commission

 

Galerija

Dokumenti

Lista dokumenata

Donatori

Lista donatora

Korisni linkovi

Lista linkova

Kontakt