Info tačka za mlade predstavljena u Gimnaziji

U petak, 14.oktobra posjetili smo Omladinski klub „Connect” koji funkcioniše u okviru Gimnazije „Stojan Cerović” i ovim putem informisali ih o servisu Info tačka za mlade.
Info tačka je mjesto gdje mladi mogu dobiti informacije o obrazovanju, stipendijama, programima EU, programima razmjene, volontiranju, aktivizmu, i sl. Osnovni cilj funkcionisanja Info tačke jeste da se poveća učešće mladih i unaprijedi kvalitet slobodnog vremena.

Pored toga, mlade smo informisali i o našim aktivnostima, naročito o osnivanju Volonterskog kluba „Mladi mladima” čiji će fokus rada biti upravo na funkcionisanju Info tačke, a koji će prethodno proći adekvatnu obuku, ali i o treningu koji će biti namijenjen mladim dopisnicima.
Najzad, mladima smo predstavili i program Erasmus +, kao i mogućnosti koje nudi EVS – evropski volonterski servis.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)