Informativna sesija – Lokalne inicijative mladih

Povodom poziva za dostavljanje projektnih predloga „Lokalne inicijative mladih”, koji je objavila Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić, će biti organizvana informativna sesija za sve potencijalne aplikante. Ona će se održati 18.07.2016. godine u Gradskoj kući u Nikšiću sa početkom u 11h.
Prisutnima će biti predstavljen Aplikacioni paket u okviru Poziva za dostavljanje prijedloga projekata, Upustva za aplikante, kao i instrukcije za popunjavanje Aplikacionog formulara.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane mlade ljude (neformlane grupe mladih ili predstavnike omladinskih organizacija) da prisustvuju Informativnoj sesiji, te iskoriste priliku da se bliže informišu o samom pozivu, te otklone eventualne nedoumice ili nejasnoće u vezi sa istim.

Ovaj poziv je objavljen u okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana (Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations). Projektni prijedlozi za lokalne inicijative mladih, trebaju da doprinesu:
– Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i nevladinih udruženja mladih) za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu njihovih lokalnih zajednica, posebno u procesima donošenja odluka;
– Povećanju uključivanja mladih sa smanjenim mogućnostima u lokalne aktivnosti koje promovišu učešće mladih;
– Povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim lokalnim zajednicama na potrebe mladih u procesu kreiranja politika i donošenju odluka.

Pored informativne sesije, svi potencijalni aplikanti mogu dobiti odgovore na pitanja do 20. jula upitom na e-mail: aldnk@t-com.me .
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je: 30.07.2016. godine u 17h.
Poziv za dostavljanje projektnih predloga se na lokalnom nivou organizuje u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić.

Kontakt:
Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić
Info point za mlade
Bulevar Vuka Mićunovića bb – Zempolje, Nikšić
e-mail: aldnk@t-com.me
Tel: 040/213-586

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)