IV Forum mladih Balkana uspješno organizovan u Skoplju

Forum mladih Balkana “Kroz inovativnost i kreativnost do aktivnog učešća mladih na Balkanu” uspešno je realizovan od 14. do 17. maja u Skoplju.

Više od 70 predstavnika organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti i omladinskih radnika učestvovalo je na trodnevnom forumu, a svi su iz različitih zemalja Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo*).

Forum je otvoren pozdravnim govorima: Nj.E gospodina Christian Thimonier – ambasadora Francuske u Makedoniji, zatim gospodina Saše Bogdanovića – gradonačelnika Opštine Centar u Skoplju, gospodina Lutfi Haziri – člana Upravnog odbora ALDA-e, gospođe Eliska Gerthnerova – predstavnice EU delegacije u Skoplju, kao i gospođe Antoaneta Ivanova – predstavnica Fonda za zapadni balkan, WBF.


Nakon toga, održana su tri tematska panela. Tema prvog je bila Obrazovanjem do aktivnog učešća mladih, dobro upravljanje i socijalno uključivanje; drugog Civilno društvo i lokalne vlasti: mobilisanje mladih za aktivno građanstvo i učešće u kreiranju politika – dobre prakse zapadnog Balkana; dok je tema trećeg panela bila: Jačanje učešća kroz inovativno učešće mladih u kulturi.


Forum je uključio i kreativne radionice i studijske posjete. Takođe, mladi su posjetili i Skupštinu Republike Makedonije, gdje su se dva najmlađa poslanika razgovarala sa učesnicima, a organizovan je obilazak zgrade.
Forum mladih Balkana se realizuje po četvrti put, nakon prethodnih uspješnih foruma u Srbiji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Ovaj Forum dio je projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, koji implementiraju ALDA Skopje, zajedno sa 7 LDA sa Balkana, a koji je finansiran od strane EU.


Ove godine projekat podržava i Fond za zapadni Balkan (Wester Balkan Fund). Forum je ujedno i prva aktivnost koja se realizuje u okviru ovog Fonda namijenjenog za podršku projektima koji promovišu regionalnu saradnju.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)