IV sastanak Regionalne mreže organizovan u Prijedoru

U okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana organizovan je prvi regionalni sastanak mreže u ovoj godini u Prijedoru, u periodu od 22. – 25. februara 2017. godine. On je, kao i prethodne dvije godine okupio predstavnike Agencija za lokalnu demokratiju iz regiona i ALDA kancelarije iz Skoplja, predstavnike lokalnih vlasti iz gradova domaćina Agencija i članove Regionalne grupe mladih.

Cilj ovog sastanka je bio jačanje regionalne saradnje partnera i članova mreže, kao i da se izvrši evaluacija prethodnog stanja i kreiraju novi planovi za funkcionisanje regionalne mreže.

Tokom ove godine, kao i prethodnih, aktivnosti će biti implementirane na lokalnom i regionalnom nivou.

Na lokalnom nivou, neke od aktivnosti Agencije za lokalnu demokratiju Nikšić će biti i organizovanje dana „Mladi preuzimaju” gdje će mladi imati imati priliku da razgovaraju sa predstavnicima lokalnih vlasti i ujedno predstave njihove ideje; organizovanje radionice „Moj grad – interkulturalni grad” gdje će tema biti upravo upoznavanje mladih sa kulturnim razlikama / sličnostima sa kojima se susrijeću u svom gradu; a nastavljamo i sa dobrom praksom informisanja mladih o programima za mlade, različitim konkursima iz oblasti obrazovanja, konkursima za posao / volontiranje, sa posebnim fokusom na programe Erasmus + i EVS, a kroz uspostavljeni Info point Nikšić.

Na regionalnom nivou, najavljujemo i organizaciju trećeg Regionalnog foruma lokalne demokratije, i to u Peći, na Kosovu, a biće sprovedeno i regionalno istraživanje na temu kulturne participacije mladih.

Ovaj projekat je iniciran od strane Asocijacije agencija lokalne demokratije (ALDA), a finansiran je od strane Evropske unije, kroz program Civil Society Facility – Operating Grants to IPA CSO Associations.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)