Jačanje demokratije u obrazovanju

U organizaciji Zavoda za školstvo 01.03.2017. u Podgorici održana je obuka, “Jačanje demokratije u obrazovanju”. Učesnici radionice su većinom bili prosvjetni radnici, kao i predstavnici NVO sektora, između ostalog i Agencije za lokalnu demokratiju.

Ova obuka je imala za cilj da se prosvjetni radnici upoznaju sa konceptom održivog razvoja i temeljima demokratske kulture, odnosno koje su to kompetencije potrebne da bi građani mogli da učestvuju u demokratskoj kulturi i da mirno žive zajedno sa drugima u kulturno raznolikim društvima. Takođe, saradnja obrazovnih institucija sa spoljašnjim partnerima (NVO, privredni subjekti, itd.) je od izuzetne važnosti u razvijanju i postizanju demokratske kulture.

S tim u vezi, u toku ove obuke kreirani su predlozi projekata koji omogućavaju povezanost škole, lokalne zajednice i NVO sektora. Ideja je da se kroz zajedničke projekte razviju novi nastavni planovi i programi ili jednostavnije, ponudi novi način učenja, gdje je ono povezano sa realnim situacijama, a nastava izmještena iz fosilizovanih okvira učionice.

Tradicionalni način obrazovanja treba uskladiti sa društvenim promjenama, a nastavu prilagoditi potrebama učenika i omogućiti sveobuhvatni univerzalni program učenja, pri čemu je predmetna nastava uzajmno povezana i usklađena.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)