Javni poziv za prijave  za radno mjesto – Projektni asistent/kinja- Program podsticanja zapošljavanja mladih Opštine Nikšić

NVO Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić u okviru Programa za podsticanje zapošljavanja mladih Opštine Nikšić raspisuje:

Javni poziv

za prijave zainteresovanih kandidata/kandidatkinja za otvoreno radno mjesto:

Projekt asistent/kinja:

Opšti uslovi Programa za podsticanje zapošljavanja mladih u opštini Nikšić:

• Crnogorsko državljanstvo i prebivalište u Nikšiću
• Na evidenciji nezaposlenih lica Biroa rada Nikšić
• Do 30 godina
• VII stepen stručne spreme
Posebni uslovi koje kandidat/kandidatkinja treba da ispunjavaju :
• Završen fakultet iz sledećih oblasti: politikologija; socijalna politika i socijalni rad; pravo; preduzetnička ekonomija, strani jezici, umjetnički fakulteti…
• Poznavanje rada na računaru
• Znanje engleskog jezika (poznavanje drugih jezika je prednost: italjanski, francuski, njemački, albanski)
• Snažna želja za doprinos društvu i zajednici
• Timski rad
• Komunikativnost
• Inicijativa
• Odgovornost
• Tolerantnost i nediskriminacija, saradnja, solidarnost
• Otvorenost za usvajanje novih znanja i vještina

Prijava se vrši dostavljanjem sljedeće dokumentacije:

  1. kopija diplome;
  2. kopija lične karte;
  3. uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih  Biroa rada – Nikšić;
  4. CV.

Prijava korisnika Programa se vrši putem pošte na adresu Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić, Vuka Mićunovića bb.

Na koverti sa dokumentacijom potrebno je naznačiti “Prijava korisnika za Program podsticanja zapošljavanja mladih”.

Prijava po ovom pozivu traje 8 dana od dana objave poziva, a kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju

Informisanje mladih kroz SHARE projekat u saradnji sa Opštinom Monfalkone uz finansijsku podršku Autonomne regije Friuli Venecija Đulija 

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)