Kako smo osnovani

Agencija za lokalnu demokratiju u Nikšiću osnovana je 11. maja 2001. godine uz podršku Savjeta Evrope kao lokalna nevladina organizacija.

ALD Nikšić funkcioniše u okviru mreže od 11 Agencija na prostoru bivše SFRJ i uz podršku Asocijacije agencija za lokalnu demokratiju.

Osnivanje Agencije rezultat je mjera predloženih na konferenciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, sa ciljem da podstiče razvoj demokratskih procesa na lokalnom nivou.