Kick off sastanak u okviru Co.Co.Tour projekta, Interreg IPA – MNE, ALB, ITA

Predstavnik Agencije za lokalnu demokratiju učestvovao je na kick off sastanak u okviru Co.Co.Tour projekta koji je podržan u okviru prvog poziva Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru 2014 – 2020. Sastanak je održan je 4.juna, 2018.godine u Llogara Nacionalnom Parku u opštini Himare (Albanija).

U okviru pomenutog programa Agencija za lokalnu demokratiju / LDA Montenegro, zajedno sa partnerima: Opština Herceg Novi, Opština Tricase i Associazione Magna Grecia Mare iz Italije, kao i Opština Himara i Regional Development Agency 4 iz Albanije, realizovaće projecat CO.CO.TOUR: Safeguarding, enhancing and promoting the natural and cultural heritage of COastal COmmunities by boosting the eco-museum model aiming at smart and sustainable TOURism management / Zaštita, unapređenje i promovisanje prirodnog i kulturnog nasljeđa primorskih zajednica kroz podsticanje modela eko-muzeja sa ciljem pametnog i održivog upravljanja turizmom.