Komparativna analiza: “Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu” – publikacija

„Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana” je projekat osmišljen da doprinese strukturisanju regionalne tematske saradnje i koordinacije između civilnog društva i javnih vlasti u zemljama zapadnog Balkana, prije svega sa ciljem da se poboljša okruženje za aktivizam i učešće mladih. Kao rezultat naše prve godine rada, sa zadovoljstvom vam predstavljamo rezultate komparativne analize “Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu”.
Ova publikacija je rezultat opsežnog istraživačkog rada koju je sproveo tim stručnjaka, saradnika za pitanja mladih i timova Agencija za lokalnu demokratiju uključenih u projektu. Desk istraživanje, fokus grupe, kao i online ankete sprovedene su u 8 opština učesnica projekta, odnosno u pet zemalja regiona (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo*).

Podaci dobijeni putem ovog istraživanja služe kao osnova za unapređenje aktivnosti organizacija civilnog društva koji rade na grass – root nivou na polju zagovaranja potrebnih zakonskih i institucionalnih reformi u podršci jačanja implementacije omladinske politike i unaprijeđenju EU integracija Zapadnog Balkana.
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Publikaciju možete pronaći na sljedećem linku.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)