Komunikacija kao ključ za uspješnu participaciju mladih

U periodu od 21. do 25. marta 2016.god. u Ohridu u organizaciji ALDA Skoplje, održan je trening o osnovama komunikacije za timove mladih dopisnika u okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana.
Programu obuke je prisustvovalo 30 mladih iz šest zemalja Balkana (Bosna i Hercegovina (Mostar, Zavidovići, Prijedor), Kosovo* (Peć), Makedonija (Skoplje), Crna Gora (Nikšić), Srbija (Subotica, Knjaževac) i Albanija (Vlaona).

Tokom ovog treninga, učesnici/ce su upoznati sa alatima za jačanje vještina komunikacije i promocije učešća mladih unutar mreže. Vođeni trenerima/profesionalcima za komunikaciju i iz oblasti omladinske politike i aktivizma, mladi dopisnici/ce i omladinski saradnici/ce su imali za cilj izgraditi komunikacijsku strategiju mreže, proširiti znanje o vođenju info tačaka i poboljšati svoje komunikacijske vještine u smislu pisanog, audio i video sadržaja, te društvenih medija.

Takođe, trening je imao za cilj učesnicima predstaviti osnove komunikacije naspram politika prema mladima, komunikacije u grupi i mrežne komunikacije, strukturu komunikacije s javnošću i građanima, te kako uvezati aktivnosti sa grupom i unutar grupe.


Na treningu su učestvovala tri predstavnika/ce Agencije za lokalnu demokratiju Nikšić , koji će svojim novostečenim znanjima i vještinama značajno doprinijeti podsticanju i promociji demokratije, dijaloga i aktivnog učešća mladih u Nikšiću.

                                                              

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)