Korupcija i transparentnost na lokalnom nivou u Crnoj Gori

U okviru programa Razvoj kapaciteta lokalne uprave, sproveden je projekat Korupcija i transparentnost na lokalnom nivou. Agencija za lokalnu demokratiju je 2003. godine u Nikšiću izdala knjigu pod nazivom “Korupcija i transparentnost na lokalnom niovu u Crnoj Gori“, koja prati dešavanja, istraživanja, analize i zaključke.

U realizaciji ovog projekta učestvovali su : docent dr Srđan Vukadinović, Nebojša Medojević, direktor Centra za tranziciju i Dragutin Đeković, direktor Agencije za lokalnu demokratiju.

Korupcija je fenomen koji je prisutan u svakom društvu. Na njenu pojavu utiču mnogi faktori društvene, ekonomske, političke, kulturne, obrazovne strukture. Cilj ovog projekta je da ukaže šta građani misle o postojanju korupcije u njihovim opštinama. Utvrđivanje postojanja i nivoa korumpiranosti društva ozbiljan je problem, objektivni alati gotovo da ne postoje, moguće je ispitati percepciju i stavove građana o postojanju tog fenomena. Takvo ispitivanje daje rezultate koji se ne smiju uzeti kao stvarni ali mogu dosta realno ukazati da korupcija postoji ili ne postoji. U Crnoj Gori je do 2003. godine rađeno nekoliko ispitivanja, ali prvi put se ovim projektom spovelo ispitivanje javnog mnjenja u lokalnim zajednicama u Crnoj Gori. Upitnik za ovo ispitivanje kreiran je na osnovu standarda Transparency International.

Kroz istraživanje sprovedena su istraživanja korupcije u zdravstvu, u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima, u opštinskim šalterskim službama, u opštinskoj građevinskoj, tržišnoj inspekciji, mogućnost korumpiranja predsjednika opštine, opštinskih sekretara,  u opštinskom pravosuđu, u policiji, finansijskoj policiji, u opštinskom tužilaštvu, lokalnim medijima.

U ovoj publikaciji, naći ćete rezultate istraživanja, kodekse i zakonska rješenja kojima se fenomen korupcije može smanjiti, kako u Evropi, tako i u SAD. Reforme koje imaju za cilj da ojačaju transparentnost djelovanja organa vlasti, istovremeno jačaju i civilno društvo. Time se povećava interes za otkrivanje korupcije.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)