Kroz podržane projekte će se jačati kapaciteti i učešće mladih u Nikšiću

Agencija za lokalnu demokratiju (ALD) donijela je odluku o dodjeli finansijskih sredstava iz poziva Lokalnog fonda za mlade – Nikšić za 2018. godinu, kroz program Lokalne inicijative mladih, a 26. jula 2018.god. upriličeno je i potpisivanje Ugovora sa dobitnicima.

Dobitnici finansijske podrške su:

1. Projekat: Da se čuje i moj glas!–NVO Centar za bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” – Nikšić u iznosu od 950,00 EUR (devet stotina i pedeset eura)
Ovaj projekat ima za cilj da se lokalna zajednica upozna sa potrebama mladih iz RE zajednice, kao i da se isti osnaže da pokažu šta žele i mogu. Sa oformljenom grupom mladih sprovodiće se radionice u okviru kojih će se mladi edukovati o načinima na koje mogu da iskažu svoj stav i učestvuju u svim društvenim tokovima, i da na kreativne načine, slikom, crtežom pokažu svoje potrebe. Pored toga, projekat će obuhvatiti i direktan dijalog sa predstavnicima lokalnih institucija, gdje će na okruglom stolu mladi koji su prošli radionice, direktno predstaviti rezultate do kojih se došlo, odnosno iskazati konkretne probleme i potrebe.

2. Projekat: Jednaki i različiti – Neformalna grupa: Bivši učenici OŠ “Mileva Lajović Lalatović” Nikšić u iznosu od 960,00 EUR (devet stotina i šezdeset eura)
Ovaj projekat ima za cilj unaprijeđenje učešća mladih u javnom životu lokalne zajednice i doprinos stvaranju povoljnijeg ambijenta za školovanje svih učenika, bez obzira na razlike. Specifični ciljevi projekta su: podizanje nivoa svijesti i empatije ljudi u zajednici o posljedicama postojanja jezičkih, arhitektonskih, psihosocijalnih i svih ostalih barijera potrebi obezbjeđivanja jednakih uslova školovanja za sve; doprinos obezbjeđivanju hidrauličnog dizala kojim će biti postignuta arhitektonska pristupačnost OŠ “Mileva Lajović Lalatović” za učenike korisnike invalidskih kolica.

Tako će se u okviru ovog projekta organizovati javna tribina, likovne radionice bivših učenika škole, koji će kao rezultat svog rada upriličiti prodajnu izložbu slika na temu “Jednaki i različiti”, a sva sredstva od prodatih slika biće donirana Školi kao doprinos nabavci hidrauličnog dizala i didaktičkih sredstava za učenike u inkluzovnom obrazovanju.

Lokalni fond za mlade, koji realizuje Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić,ima za cilj da podrži inicijative manjeg obima neformalnih grupa mladih ili omladinskih organizacija u opštini Nikšić, a realizuje se već treću godinu za redom, uz težnju da preraste u trajni fond.
Agencija za lokalnu demokratiju je obezbijedila 50% sredstva za Lokalni fond za mlade kroz projekat „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”, finansiran od strane Evropske Unije kroz program Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations, dok su preostala sredstva obezbijeđena uz finansijsku podršku Autonomne regije Friuli Venecija Đulija, kroz projekat Welfare Youth Development.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)