Lokalna savjetodavna grupa mladih u 2017 godini

Prvi sastanak Lokalne savjetodavne grupe mladih u koordinaciji Agencije za lokalnu demokratiju, odnosno saradnika za pitanja mladih je održan 10.05.2017.godine. Na ovom sastanku dogovoren je plan aktivnosti za tekuću godinu.

Tema ovogodišnjeg rada naše mreže je kulturna participacija, te će glavne aktivnosti biti usmjerene upravo na istu. Tako će biti organizovana radionica Moj grad – interkulturalni grad gdje će mladi istraživati kulturne različitosti u svom gradu kroz neku vrstu kreativnog izraza (fotografija, video). Takođe, biće organizovana i razmjena mladih dopisnika gdje će svi gradovi koji su dio mreže biti domaćini dopisnika iz drugih gradova iz regiona, pri čemu će mladi učiti i istraživati o kulturnim pojedinostima grada u kojem su, a nakon toga i kreirati adekvatne kreativne izvještaje. Nastavljamo sa praksom dan „Mladi preuzimaju” u vidu sastanaka sa predstavnicima lokalnih vlasti, koji će ove godine, između ostalog, biti usmjeren i na iniciranje za otvarenje Centra za mlade u Nikšiću. Tu su i brojni treninzi, online paneli namijenjeni mladima iz svih uključujućih gradova, odnosno, iz svih država (Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija), kao i Regionalni omladinski forum koji će ove godine biti održan u Oktobru u Peći, a biće realizovano i istraživanje na temu kulturne participacije u regionu.

Istakli bismo da će uskoro biti otvoren i konkurs Lokalne inicijative mladih koji će podržati minimum dva projekta omladinskih organizacija / organizacija za mlade ili neformalnih grupa mladih u Nikšiću, a tema ovogodišnjeg konkursa će biti kulturna participacija.

Projekat “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana” je finansiran od strane Evropske komisije kroz program Civil Society Facility, Operating grants IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)